Good stránky

WELCOME

Presmerovanie webu

<meta http-equiv="Refresh" content="5; URL=http://www.webgarden.cz">

Červeným - číslo 5 označuje časový úsek
Žltým-http://www.webgarden.cz- označuje na aký web má presmerovať