Good stránky

WELCOME

Kancelária

WT-Slovnik_v1_03.exe, (1.95MB)

Slovník anglicko-slovenský a naopak

verzia: 1.03   licencia: Freeware   OS: Windows

WT-Slovník FREE 1.03 je anglicko-slovenský, slovensko-anglický slovník ktorý je na akékoľvek účely zadarmo. Program disponuje 40.000 významových dvojíc.

Pre bezplatné používanie slovníka sa treba bezplatne zaregistrovať na web stránke výrobcu - http://slovnik.wtsba.sk/registracia.html